Սպորտլանդիա 4-7-րդ դասարաններում

Posted by: | Posted on: Մարտի 15, 2018


Սպորտլանդիա 1-3-րդ դասարաններում.տարածքային փուլ

Posted by: | Posted on: Մարտի 14, 2018

 


Բաց դաս IVբ դասարանում

Posted by: | Posted on: Մարտի 14, 2018

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ

Նպատակը՝ Տալ գաղափար Մաս և Ամբողջ հասկացությունների մասին՝ կարևորելով ՏՀՏ-ների օգտագործումը մաթեմատիկայի ժամերին

Դասի ժամանակ օգտագործվեցին պաստառներ, համակարգիչ, տեսացրիչ, երաժշտություն

Իմաստի ընկալումը սկսվեց համակարգչային ցուցադրմամբ, որպեսզի այն ավելի ակնառու լինի:

Տեսասահիկով ցուցադրվեց մկնիկի հեքիաթը և մեկնաբանվեց միաժամանակ:

Օգտագործվեցին խնդիրների շարան՝ թզուկներին հյուր գնալով:

Ֆիզիկական դադար՝ երաժշտության ներքո

          


Ճանապարհորդություն դեպի Ֆրանսիա

Posted by: | Posted on: Մարտի 7, 2018

«Ճանապարհորդություն դեպի Ֆրանսիա» փոքրիկ դաս-միջոցառում IV դասարանի փոքրիկների հետ


Առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլ

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 25, 2018

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլում Հայոց լեզու առարկայից Նանե Փարսյանը գրավել է I տեղ, Արամ Համբարձումյանը՝ II , գրականություն առարկայից Արամ Համբարձումյանը՝ II, իսկ Նանե Փարսյանը՝ III տեղ, ֆրանսերեն առարկայից Արամ Համբարձումյանը՝ II տեղ, Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայից Եվա Հայրապետյանը՝ I, իսկ Լիլիա Դանիելյանը՝ II տեղ:

Մաղթում ենք հաջողություն բոլոր աշակերտներին:


Միջդասարանական մրցույթ բասկետբոլից

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 13, 2017

13.12.2017 թ-ին IX դասարանների միջև տեղի ունեցավ միջդասարանական մրցույթ բասկետբոլից:


Մրցույթ շախմատից

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 16, 2017

15.11.2017 թ-ին տեղի ունեցավ խաղ-մրցույթ Գորիսի N3 հիմնական դպրոցի և Վերիշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների միջև:

    


Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 15, 2017

Կազմակերպվել է համաքաղաքային բնապահպանական մրցույթ 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների մասնակցությամբ։


Բիզնես պլան

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 13, 2017

Որոշեցինք պլանավորել սեփական գործողություններն ու կազմել բիզնես պլան: Բացատրելուց հետո աշակերտներն իմացան, որ ձեռներեցը բարիք է արտադրում շահույթ ստանալու նպատակով: Աշակերտները ծանոթացել են ծախս, ինքնարժեք, եկամուտ, շահույթ և այլ հասկացություններին և հաշվարկել դրանք:

Տիկնիկային թատրոնի, գրենական պիտույքների պահոցի և այլ առարկաների պատրաստումը նպաստում է  միջառարկայական կապերի ամրապնդմանը:

            


Մեղու 2017

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 27, 2017