Ուսումնադաստ. աշխատանքների պլան

  Ապրիլ


 Մարտ.


Հունվար.


Դեկտեմբեր.


Նոյեմբեր.


Հոկտեմբեր.


Սեպտեմբեր


Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան 2017-2018 ուստարի