Բաց դաս

Բաց դաս IIբ դասարանում

Թեմա՝ Գիտելիքների համակարգում

Նպատակ՝ Երկնիշ թվերի վերաբերյալ աշակերտների յուրացրած գիտելիքների ստուգում

Կահավորում՝ Ուսումնական պաստառներ, երկրաչափական պատկերներ, ջերմաչափ, տրամագիր, դիդակտիկ այլ պարագաներ, երգ շաբաթվա օրերի մասին, ասույթների և հաշվելուկներ թվերով, երկնիշ թվերով խաղեր

Երգ շաբաթվա օրերի մասին

Գիտակների մրցույթ և խրախուսանք

Աշխատանք ՝ սլաքների պատկերում պաստառներին ըստ նշված ժամերի

    

Խաղեր երկնիշ թվերով, անհայտ բաղադրիչի գտնում

  

Դասի ընթացքում ակտիվ մասնակցում էին բոլոր աշակերտները, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները: