հաստիք15-սեպ հաստիք16հունվ հաստք15-հուն նախ16-1 նախ16-2 նախ16-3 ֆին15 ֆին15-1

 

հաշվ. 16. հաշվ. 16.1

Ֆինանսական հաշվետվություն  2016թ.

 

հաստիքացուցակ 2017        նախահաշիվ 2017

 

ֆին. հաշվ. 1-ին եռ. 2 ֆին. հաշվ. 2017 1-ին եռամսյակ

 

հաշվետվություն 1.1 16-17   հաշվետվություն 1.2 16-17

2018 թ-ի նախահաշիվ էջ1 2018թ-ի նախահաշիվ էջ2 2018թ-ի նախահաշիվ էջ3

 

2017 թ. եռամսյա հաշվետվություն էջ1 2017թ. եռամսյա հաշվետվություն էջ2