Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: Մարտի 15, 2018

Սպորտլանդիա 4-7-րդ դասարաններում

Posted by: | Posted on: Մարտի 14, 2018

Սպորտլանդիա 1-3-րդ դասարաններում.տարածքային փուլ

 

Posted by: | Posted on: Մարտի 14, 2018

Բաց դաս IVբ դասարանում

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ

Նպատակը՝ Տալ գաղափար Մաս և Ամբողջ հասկացությունների մասին՝ կարևորելով ՏՀՏ-ների օգտագործումը մաթեմատիկայի ժամերին

Դասի ժամանակ օգտագործվեցին պաստառներ, համակարգիչ, տեսացրիչ, երաժշտություն

Իմաստի ընկալումը սկսվեց համակարգչային ցուցադրմամբ, որպեսզի այն ավելի ակնառու լինի:

Տեսասահիկով ցուցադրվեց մկնիկի հեքիաթը և մեկնաբանվեց միաժամանակ:

Օգտագործվեցին խնդիրների շարան՝ թզուկներին հյուր գնալով:

Ֆիզիկական դադար՝ երաժշտության ներքո

          

Posted by: | Posted on: Մարտի 7, 2018

Ճանապարհորդություն դեպի Ֆրանսիա

«Ճանապարհորդություն դեպի Ֆրանսիա» փոքրիկ դաս-միջոցառում IV դասարանի փոքրիկների հետ

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 25, 2018

Առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլ

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլում Հայոց լեզու առարկայից Նանե Փարսյանը գրավել է I տեղ, Արամ Համբարձումյանը՝ II , գրականություն առարկայից Արամ Համբարձումյանը՝ II, իսկ Նանե Փարսյանը՝ III տեղ, ֆրանսերեն առարկայից Արամ Համբարձումյանը՝ II տեղ, Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայից Եվա Հայրապետյանը՝ I, իսկ Լիլիա Դանիելյանը՝ II տեղ:

Մաղթում ենք հաջողություն բոլոր աշակերտներին:

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 13, 2017

Միջդասարանական մրցույթ բասկետբոլից

13.12.2017 թ-ին IX դասարանների միջև տեղի ունեցավ միջդասարանական մրցույթ բասկետբոլից:

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 16, 2017

Մրցույթ շախմատից

15.11.2017 թ-ին տեղի ունեցավ խաղ-մրցույթ Գորիսի N3 հիմնական դպրոցի և Վերիշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների միջև:

    

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 15, 2017

Կազմակերպվել է համաքաղաքային բնապահպանական մրցույթ 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների մասնակցությամբ։

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 13, 2017

Բիզնես պլան

Որոշեցինք պլանավորել սեփական գործողություններն ու կազմել բիզնես պլան: Բացատրելուց հետո աշակերտներն իմացան, որ ձեռներեցը բարիք է արտադրում շահույթ ստանալու նպատակով: Աշակերտները ծանոթացել են ծախս, ինքնարժեք, եկամուտ, շահույթ և այլ հասկացություններին և հաշվարկել դրանք:

Տիկնիկային թատրոնի, գրենական պիտույքների պահոցի և այլ առարկաների պատրաստումը նպաստում է  միջառարկայական կապերի ամրապնդմանը:

            

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 27, 2017

Մեղու 2017