Ուսումնադաստ. աշխատանքների պլան

Հունվար 2019

 հոկտեմբեր 18-19

Սեպտեմբեր 18-19


 Ապրիլ


 Մարտ.


Հունվար.


Դեկտեմբեր.


Նոյեմբեր.


Հոկտեմբեր.


Սեպտեմբեր


Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան 2017-2018 ուստարի