Գործող խորհուրդներ

2017-2018 ուսումնական տարվա գործող խորհուրդներ

ԾԽ պլան

ԱԽ պլան

 Կոլեգիալ կառավարման մարմինի կազմը 2017-2018

Ծնողական խորհուրդի կազմը  2017-2018

Աշակերտական խորհուրդ 2017-2018

հանձնախմբեր 2017-2018


 

2016-2017 ուսումնական տարվա գործող խորհուրդները

Հանձնախմբեր

ԾԽ

ԱԽ