Լիցենզիա

Լիցենզիա

 


Հայաստանի Հանրապետության թվով 74 հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին հանրակրթական ծրագրերով գործունեության լիցենզիաներ տալու մասին