Մեր մասին

ՀՀ Սյունիքի մարզի N 3 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ը հիմնադրվել է 1966 թ-ին: Դպրոցը նախատեսված է 964 աշակերտի համար: Դպրոցի շենքը տիպային է, ունի 2 մասնաշենք: Դպրոցում առկա է 20 գործող դասարան, որտեղ սովորում են 557 աշակերտ: Դպրոցում աշխատում են 40 ուսուցիչ:IMG_6667

 

 


Հայաստանի Հանրապետության թվով 74 հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին հանրակրթական ծրագրերով գործունեության լիցենզիաներ տալու մասին 


ԼԻՑԵՆԶԻԱ

լիցենզիա