Դասղեկներ

ԴԱՍՎԱՐՆԵՐ


Iա   Պողոսյան Կ.

Iբ    Դոլունց Ա

Iգ    Շալունց Ռ.

IIա    Գալստյան Ն.

IIբ    Աղաբեկյան  Ա.     

IIIա   Ավագյան Գ.

IIIբ   Միքայելյան Ա.

IIIգ    Գրիգորյան Վ.

IVա    Մելքումյան Ա.

IVբ    Խուրշուդյան ժ.

ԴԱՍՂԵԿՆԵՐ


Vա    Բաղդասարյան Լ.

Vբ    Բաղդասարյան Ս.

Vգ     Յոլյան Մ.

VIա    Մարտիրոսյան Ա.

VIբ    Մկրտչյան Մ.՚

VIIա   Բաղդասարյան Ն.

VIIբ    Հովսեփյան Շ.

VIIIա   Գրիգորյան Լ.

VIIIբ   Սարգիսջանյան Ա.

IXա     Պետրոսյան Մ.

IXբ     Ալեքսանյան Ա.