Դասղեկներ

ԴԱՍՎԱՐՆԵՐ


Iա    Ավագյան Գ.

Iբ     Միքայելյան Ա.

Iգ     Գրիգորյան Վ.

IIա    Մելքումյան Ա.

IIբ     Խուրշուդյան Ժ.

IIIա   Պողոսյան Կ.

IIIբ    Դոլունց Ա.

IIIգ    Մալխասյան Կ.

IVա    Գալստյան Ն.

IVբ    Աղաբեկյան Ա.

ԴԱՍՂԵԿՆԵՐ


Vա    Բաղդասարյան Ն.

Vբ     Բաղդասարյան Ս.

VIա    Գրիգորյան Լ.

VIբ     Սարգիսջանյան Ա.

VIIա     Հարությունյան Ս.

VIIբ     Ալեքսանյան Ա.

VIIIա     Բաղդասարյան Լ.

VIIIբ     Յոլյան Մ.

IXա      Մկրտչյան Մ.

IXբ      Պետրոսյան Մ.