Հոդվածներ

Ժասմեն Խուրշուդյան. Ծրագրային նյութի յուրացման ընթացիկ ստուգման և գիտելիքների գնահատման հիմնախնդիրները կրտսեր դպրոցում


 Բաժանում մնացորդով . թեմայի ուսուցման մեթոդիկան 2-րդ դասարանում. Նախաշավիղ  Ժասմենա Խուրշուդյան


Ժասմենա Խուրշուդյան. Բնությունը որպես գեղագիտական դաստիարակության միջոց