Բաց դաս

22.11.2018թ.-ին IIIբ դասարանում տեղի ունեցող բաց դաս Ժողովուրդն իմաստուն է: Առակի ծնունդը.Թագավորը, նազիրն ու վեզիրը թեմայով: Դասի նպատակն էր

  •  դերերով ընթերցանության կարողությունների ձևավորում,
  • Առակի մասին գիտելիքների հարստացում,
  • Կերպարվեստ և երաժշտություն առարկաների ինտեգրմամբ աշակերտների նկարչական և երաժշտական ունակությունների ձևավորում,
  • Բարոյական արժեքների սերմանում

Դասի կահավորումը՝ ուսումնական պաստառներ, տեսանյութ (մուլտֆիլմ առակի մասին), մեծադիր նկարներ, դիդակտիկ պարագաներ (թագ, դագանակ, առակի քարտեզագրման թերթիկներ), խաչբառ:


Բաց դաս VIIա դասարանում

 


Բաց դաս IVբ դասարանում

Նպատակը՝ Տալ գաղափար Մաս և Ամբողջ հասկացությունների մասին՝ կարևորելով ՏՀՏ-ների օգտագործումը մաթեմատիկայի ժամերին

Դասի ժամանակ օգտագործվեցին պաստառներ, համակարգիչ, տեսացրիչ, երաժշտություն

Իմաստի ընկալումը սկսվեց համակարգչային ցուցադրմամբ, որպեսզի այն ավելի ակնառու լինի:

Տեսասահիկով ցուցադրվեց մկնիկի հեքիաթը և մեկնաբանվեց միաժամանակ:

Օգտագործվեցին խնդիրների շարան՝ թզուկներին հյուր գնալով:

Ֆիզիկական դադար՝ երաժշտության ներքո


Ճանապարհորդությոն դեպի Ֆրանսիա

«Ճանապարհորդությոն դեպի Ֆրանսիա».  դաս-միջոցառում IV դասարանի փոքրիկների հետ


Բաց դաս IIբ դասարանում

Թեմա՝ Գիտելիքների համակարգում

Նպատակ՝ Երկնիշ թվերի վերաբերյալ աշակերտների յուրացրած գիտելիքների ստուգում

Կահավորում՝ Ուսումնական պաստառներ, երկրաչափական պատկերներ, ջերմաչափ, տրամագիր, դիդակտիկ այլ պարագաներ, երգ շաբաթվա օրերի մասին, ասույթների և հաշվելուկներ թվերով, երկնիշ թվերով խաղեր

Երգ շաբաթվա օրերի մասին

Գիտակների մրցույթ և խրախուսանք

 

Աշխատանք ՝ սլաքների պատկերում պաստառներին ըստ նշված ժամերի

    

Խաղեր երկնիշ թվերով, անհայտ բաղադրիչի գտնում

  

Դասի ընթացքում ակտիվ մասնակցում էին բոլոր աշակերտները, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները: