Վիկտորինաներ

Վիկտորինա մաթեմատիկա առարկայից

Մարտի 20, 2017

20.03.2017 թ-ին դպրոցում կազմակերպվեց վիկտորինա մաթեմատիկա առարկայից 7-րդ դասարանի աշակերտների միջև: Վիկտորինայի նպատակն էր մրցույթի միջոցով ստուգել աշակերտների գիտելիքները մաթեմատիկա առարկայից՝ օգտվելով նաև միջառարկայական կապերից: 

Մաթեմատիկան թագուհին է բոլոր գիտությունների:

Մաթեմատիկան տարբեր բաները նույն անունով կոչելու արվեստ է:

Հաճախ են ասում, որ թվերն են կառավարում աշխարհը: Կասկած չկա գոնե այն բանում, որ թվերը ցույց են տալիս, թե այն ինչպես է կառավարվում:

Մաթեմատիկան տիեզերքի երաժշտությունն է…

Աշակերտների  համախմբվածությունն ակնառու էր խմբային աշխատանքում: