Դպրոցի շինությունը

«Խաղաղության կորպուսի» կամավոր Մերի Ռուզինի անմիջական աջակցությամբ ձեռք է բերվել անգլերենի կաբինետի գույք, որը նվիրաբերվել է «Հայ դպրոց» ամերիկյան հիմնադրամի հետ կողմից: Մ. Ռուզինը համագործակցում է անգլերենի ուսուցչուհի Ն. Բաղդասարյանի հետ:

Նախկինում

ՀԻմա


Շախմատի դասասենյակ


Համակարգչային սենյակ


Ֆիզիկայի լաբորատորիա


Կենսաբանության կաբինետ


Անգլերենի դասարան