Դպրոցի կանաչ անկյունները

Բնության նկատմամբ սերն ու հոգատարությունը սկսվում է դպրոցի <<կանաչ անկյուններից>>:  Դպրոցի <<կանաչ անկյունները>>  տալիս են ոչ միայն գեղագիտական հաճույք, այլև երեխաների  մոտ դաստիարակում  հոգատար վերաբերմունք բնության նկատմամբ, օգտակար են, առողջացնում են ուսումնական հաստատության մթնոլորտը:
Ինչպես ասում է Հանս Քրիստիան Անդերսենը՝ <<Ապրելու համար անհրաժեշտ է արև, ազատություն և փոքրիկ ծաղիկ>>: