Ծնող-մասնագետ-ուսուցիչ համագործակցություն

Ծնող-մասնագետ-ուսուցիչ կապն ամրապնդվում է մշտապես տեղի ունեցող քննարկումներով:

Տեղի ունեցող ՄԱԾԱՊ (մանկավարժահոգեբանական աջակցության անհատական պլան) և ԱՈՒՊ-ի (անհատական ուսուցման պլան) քննարկում, տարվա արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում: