CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Դպրոցի հատուկ մանկավարժ Հեղինե Արզումանյանը հոկտեմբերի 9-11-ը մասնակցել և ելույթով հանդես է եկել  ք. Մոսկվայում տեղի ունեցած երիտասարդ հետազոտողների «Չտեսնող և չլսող» առաջին միջազգային կոնֆերանսին: