Բաց դաս IIIբ դասարանում

22.11.2018թ.-ին IIIբ դասարանում տեղի ունեցող բաց դաս Ժողովուրդն իմաստուն է: Առակի ծնունդը.Թագավորը, նազիրն ու վեզիրը թեմայով: Դասի նպատակն էր

  •  դերերով ընթերցանության կարողությունների ձևավորում,
  • Առակի մասին գիտելիքների հարստացում,
  • Կերպարվեստ և երաժշտություն առարկաների ինտեգրմամբ աշակերտների նկարչական և երաժշտական ունակությունների ձևավորում,
  • Բարոյական արժեքների սերմանում

Դասի կահավորումը՝ ուսումնական պաստառներ, տեսանյութ (մուլտֆիլմ առակի մասին), մեծադիր նկարներ, դիդակտիկ պարագաներ (թագ, դագանակ, առակի քարտեզագրման թերթիկներ), խաչբառ: