Ֆինանսական անկյուն

Ֆինանսական հաշվետվություն տարեկան


2019 թվական երրորդ կիսամյան

2019 թ.երրորդ եռամսյակ

 

 


2019թ. երկրորդ եռամսյակ


19թ. առաջին եռամսյակ


2018թ. 4-րդ կիսամյակ


ֆինանսական հաշվետվություն 01.01.2018-01.10.2018

 


2018 թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն


2018 թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունԽորհրդի կողմից հավանության արժանացած նախահաշիվ