Ֆինանսական անկյուն

ֆինանսական հաշվետվություն 01.01.2018-01.10.2018

 


2018 թ. երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն


2018 թ. առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունԽորհրդի կողմից հավանության արժանացած նախահաշիվ